Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7
Brichová Hana - -
Florianová Lenka Lk Lk Lk Lk Lk
Hejduková Veronika Kt - Tk Kt Kt
Kačírková Hana Jm Ro Rg La - .. ..
Kmínková Kateřina Či Hb - >> Bi Či -
Krsek Lubomír Jr ..
Špinková Denisa Bi
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartůňková Jitka
4 přesun << Čj 5.B ... z 21.3. 4. hod
Brichová Hana
5 supl. (Km Stud) Etv 6.B přespočetná hod.
6 supl. (Šp Absc) Etv 6.A přespočetná hod.
Čihulková Jana
1 supl. (Km Stud) Čj 7.D přespočetná hod.
6 supl. (Km Stud) Čj 6.B přespočetná hod.
Houbová Ivana
2 supl. (Km Stud) D 6.A přespočetná hod.
Jiráková Markéta
1 supl. (Ka Absc) Fy 6.B přespočetná hod.
Jirman Pavel
6 spojeno (Kk Absc) Inf 9.C (In1)
Krátká Šárka
1 supl. (Hj Absc) Čj 4.B přespočetná hod.
4 supl. (Hj Absc) Čj 4.B přespočetná hod.
5 supl. (Hj Absc) Hv 4.B přespočetná hod.
Lamačová Kateřina
1 supl. (Fl Absc) Čj 1.B přespočetná hod.
2 supl. (Fl Absc) M 1.B (1) přespočetná hod.
3 supl. (Fl Absc) M 1.B (2) přespočetná hod.
4 supl. (Fl Absc) Tv 1.B přespočetná hod.
5 supl. (Fl Absc) Pr 1.B přespočetná hod.
Laudová Radmila
4 supl. (Ka Absc) M 6.B přespočetná hod.
Rieger Marek
3 supl. (Ka Absc) Tv 6.A přespočetná hod.
Roškotová Jitka
2 supl. (Ka Absc) Tv 8.C (Td)+ přespočetná hod.
Tomešková Iva
3 supl. (Hj Absc) M 4.B přespočetná hod.
Veberová Jana
1 Suplovací pohotovost  
6 přesun << Ch 8.B ... z 7. hod
7 přesun >> Ch 8.B na 6. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 Čj supluje Lk (Fl)
2 M 1 supluje Lk (Fl)
3 M 2 supluje Lk (Fl)
4 Tv supluje Lk (Fl)
5 Pr supluje Lk (Fl)
4.B
1 Čj supluje Kt (Hj)
3 M supluje Tk (Hj)
4 Čj supluje Kt (Hj)
5 Hv supluje Kt (Hj)
5.B
4 Čj ... přesun << Bj z 21.3. 4. hod
4 Vla přesun >> na 21.3. 4. hod
6.A
2 D supluje Hb (Km)
3 Tv supluje Rg (Ka)
6 Etv supluje Bi (Šp)
6.B
1 Fy supluje Jm (Ka)
4 M supluje La (Ka)
5 Etv supluje Bi (Km)
6 Čj supluje Či (Km)
7.C
2 Tv Td supluje Ro (Ka)
7.D
1 Čj supluje Či (Km)
8.B
6 Ch ... přesun << Ve z 7. hod
6 odpadá (Ka)
7 Ch přesun >> na 20.3. 6. hod
8.C
2 Tv Td supluje Ro (Ka)
7 Pg In1 odpadá (Kk)
9.C
6 Inf In1 spojí Jr (Kk)
7 odpadá (Ka)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou