Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 5. 12.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7
4.C Ex Ex
7.B Kul Kul Kul
8.A Kul Kul Kul
8.B Kul Kul Kul
8.C Kul Kul Kul
9.A Kul Kul Kul
9.B Kul Kul Kul
9.C Kul Kul Kul
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7
Cedrychová Jana .. Be - La .. Kr
Houbová Ivana .. - ..
Jiráková Markéta - .. Kr .. - ..
Jirman Pavel .. .. - .. .. ..
Jirošová Ivana - Kz - Šp
Kačírková Hana Či .. Ks
Kmínková Kateřina Šm .. -
Krsek Lubomír .. .. Be .. .. .. ..
Laudová Radmila - - -
Mlejnková Pavla - .. - -
Rieger Marek .. - - -
Roškotová Jitka - - .. La
Suchardová Jana .. ..
Šimková Zuzana .. .. ....
Špinková Denisa .. .. ..
Veberová Jana .... .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartůňková Jitka
5 navíc Aj 5.B mim přespočetná hod.
Benešová Jitka
2 supl. (Cd Absc) Aj 7.D (A2) za odpadlou
2 odpadá Inf 8.B (In1)
3 supl. (Kk Absc) Inf 6.B za odpadlou
5 odpadá Aj 5.B (A1) zrušeno
Brichová Hana
3 odpadá Nj 8.B (N1)
5 navíc Etv 6.C mim přespočetná hod.
Čihulková Jana
1 supl. (Ka PedD) Čj 6.B (Td) do úvazku
Frič Jaromír
3 odpadá M 9.B
5 supl. (Ro Absc) Aj 9.B (A2) za odpadlou
Houbová Ivana
4 navíc D 6.C ... do úvazku
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Kačírková Hana
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Kmínková Kateřina
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Korfová Zuzana
1 odpadá Čj 8.B (In1)
2 odpadá Čj 8.B (In2)
3 odpadá Čj 9.C
5 navíc Čj 8.B mim do úvazku
6 navíc Čj 9.C ... do úvazku
Koubusová Klára
1 odpadá Aj 9.C (A1)
2 odpadá Aj 4.B (A1) zrušeno
3 supl. (Ka PedD) 6.A za odpadlou
3 odpadá Aj 9.A (A1)
Kozderková Dagmar
4 supl. (Jš Absc) Pří 5.A přespočetná hod.
Kramárová Miroslava
2 navíc M 7.C ... za odpadlou
2 odpadá M 7.B
3 přesun << M 7.D ... z 6. hod
3 odpadá M 8.C
4 supl. (Jm Absc) Fy 6.A přespočetná hod.
6 supl. (Cd Absc) Aj 8.C (A1) přespočetná hod.
6 přesun >> M 7.D na 3. hod
Laudová Radmila
4 spojeno (Ro Absc) Aj 8.A (A2)
4 supl. (Cd Absc) Aj 8.A (A1) přespočetná hod.
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Lédlová Jolana
1 supl. (Rg PedD) 6.C (Th) za odpadlou
1 odpadá 8.C
Rieger Marek
1. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Suchardová Jana
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Šimková Zuzana
1 supl. (Km PedD) D 7.D za odpadlou
1 odpadá Čj 9.A
4. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Špinková Denisa
6 supl. (Jš Absc) Tv 5.A přespočetná hod.
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Tomášová Alena
3 odpadá Etv 7.B
Veberová Jana
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Vítková Jana
2 přesun << Z 6.A mim z 6. hod
2 odpadá M 9.C
6 přesun >> Z 6.A na 2. hod
Vlčková Michaela
1 odpadá Čj 9.B
3 supl. (Jm Absc) Aj 5.A (A2) za odpadlou
3 změna Nj 8.B (N2)+
4 navíc Čj 7.A mim za odpadlou
4 odpadá Čj 7.A (In2) zrušeno
5 navíc Čj 7.A ... za odpadlou
5 odpadá Čj 7.A (In1) zrušeno
6 supl. (Ro Absc) Aj 7.A (A2) za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
4.B
2 Aj A2 odpadá (Jm)
2 Aj A1 odpadá (Ks)
4.C
2 Aj A2 odpadá (Jm)
3. - 4. les. Exkurze
5.A
3 Aj A2 supluje (Jm)
4 Pří supluje Kz (Jš)
6 Tv supluje Šp (Jš)
5.B
5 Aj mim navíc Bj
5 Aj A2 odpadá (Jm)
5 Aj A1 odpadá (Be)
6.A
2 Z mim přesun << z 6. hod
2 D odpadá (Km)
3 supluje Ks (Ka)
4 Fy supluje Kr (Jm)
6 Z přesun >> na 5.12. 2. hod
6.B
1 Čj Td supluje Či (Ka)
3 Inf supluje Be (Kk)
6.C
1 Th supluje (Rg)
4 D ... navíc Hb
4 Čj In1 odpadá (Šm)
4 Inf In2 odpadá (Jr)
5 Etv mim navíc Bi
5 Čj In2 odpadá (Šm)
5 Inf In1 odpadá (Kk)
7.A
4 Čj mim navíc
4 Čj In2 odpadá (Vč)
4 Inf In1 odpadá (Kk)
5 Čj ... navíc
5 Čj In1 odpadá (Vč)
5 Inf In2 odpadá (Jr)
6 Aj A2 supluje (Ro)
7.B
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
7.C
2 M ... navíc Kr
2 Tv Td odpadá (Ka)
2 Tv Th odpadá (Rg)
7.D
1 D supluje Šm (Km)
2 Aj A2 supluje Be (Cd)
3 M ... přesun << Kr z 6. hod
3 odpadá (Ve)
6 M přesun >> na 5.12. 3. hod
8.A
4 Aj A2 spojí La (Ro)
4 Aj A1 supluje La (Cd)
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
8.B
5 Čj mim navíc Kf
5 Aj A1 odpadá (Má)
5 Aj A2 odpadá (Cd)
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
8.C
2 Tv Td odpadá (Ka)
2 Tv Th odpadá (Rg)
6 Aj A1 supluje Kr (Cd)
7 Pg In2 odpadá (Jm)
7 Pg In1 odpadá (Kk)
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
9.A
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
9.B
5 Aj A2 supluje (Ro)
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
9.C
6 Čj ... navíc Kf
6 Inf In1 odpadá (Kk)
6 Inf In2 odpadá (Jr)
1. - 3. les. divadlo, kino, koncert
Pedagogický dohled u třídy:
4.C
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Suchardová Jana
7.B
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Houbová Ivana
8.A
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Špinková Denisa
8.B
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Kačírková Hana
8.C
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Kmínková Kateřina
9.A
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Veberová Jana
9.B
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Rieger Marek
9.C
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Laudová Radmila