Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 6. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Jirman Pavel
4 přesun >> Fy 6.A na 7.5. 4. hod
Špinková Denisa
1 odpadá Čj 6.A (1) zrušeno
2 navíc Čj 6.A mim za odpadlou
2 odpadá Čj 6.A (2) zrušeno
4 přesun << Čj 6.A ... z 5.5. 3. hod
4 odpadá Čj 8.A (Č1) zrušeno
Korfová Zuzana
1 navíc Čj 6.B ... za odpadlou
1 odpadá Čj 6.B (1) zrušeno
2 odpadá Čj 6.B (2) zrušeno
Bisová Věra
1 navíc Ov 6.A mim za odpadlou
1 změna Ov 6.B (Ov2)+ zrušeno
2 navíc Ov 6.B ... za odpadlou
2 změna Ov 6.B (Ov1)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
6.A
1 Ov mim navíc Bs
1 Čj 1 odpadá (Šp)
1 Ov Ov2 odpadá (Bs)
2 Čj mim navíc Šp
2 Čj 2 odpadá (Šp)
2 Ov Ov1 odpadá (Bs)
4 Čj ... přesun << Šp z 5.5. 3. hod
4 Fy přesun >> na 7.5. 4. hod
6.B
1 Čj ... navíc Kf
1 Čj 1 odpadá (Kf)
1 Ov Ov2 odpadá (Bs)
2 Ov ... navíc Bs
2 Čj 2 odpadá (Kf)
2 Ov Ov1 odpadá (Bs)
8.A
4 Čj Č1 odpadá (Šp)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou